motive

46. týždeň

28. november 2017

13. november

8.30 porada vedenia mesta

13.00 podpis dokumentácie pre podanie cezhraničného projektu s mestom Korczyna

 

14. november

8.30 pracovné stretnutie v Kaštieli s vedením Krajského múzea

10.00 pracovné stretnutie na Krajskom pamiatkovom úrade

14.00 Rada ZMOS (Štrbské Pleso)

 

15. november

8.00 Rada ZMOS (Štrbské Pleso)

 

16. november

10.00 plánované stretnutia s občanmi mesta

13.00 stretnutie k prípravám osláv 73. výročia oslobodenia mesta