motive

47. týždeň

29. november 2016

21. november
9.00 - 11.30 plánované stretnutia s občanmi mesta

22. november
8.00 pracovné stretnutie k možnostiam modernizácie zimného štadióna
10.30 pracovné stretnutie s prevádzkovateľom kaštieľa
11.00 pracovné stretnutie s vedením ZŠ Konštantínova
13.00 pracovné stretnutie s riaditeľkou MŠ na ul. A. Hlinku
16.00 beseda prof. J. Vencálka spojená s prezentáciou knihy o Stropkove a regióne severovýchodu Slovenska

26. november
Stropkovské dni medu
Prijatie kolektívu hudobníkov z Koncertu filmovej hudby