motive

48. týždeň

5. december 2016

28. november
8.30 porada vedenia mesta
14.00 pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 72. výročia oslobodenia mesta
15.30 zasadnutie mestskej rady
16.00 18. neplánované zasadnutie mestského zastupiteľstva

29. november
9.00 pracovná cesta Košice (VSD, a.s.)

30. november
8.00 plánované stretnutia s občanmi mesta
9.30 rokovanie s prevádzkovateľom reštaurácie v kaštieli
13.00 plánované stretnutia s občanmi mesta

1. december
8.00 plánované stretnutia s občanmi mesta
9.00 pracovná cesta Košice (správca konkurznej podstaty letisko Sitníky)
13.00 plánované stretnutia s občanmi mesta a podnikateľmi

2. december
pracovná cesta Bratislava (ministerstvo vnútra, ministerstvo dopravy)