motive

48. týždeň

12. december 2017

27. november

8.30 porada vedenia mesta

14.30 rozhovor v relácii RTVS Ahoj Slovensko

 

28. november

7.30 stretnutie s riaditeľom ZŠ Mlynská

8.30 – 9.30 plánované stretnutia s občanmi mesta

10.00 stretnutie s riaditeľom SOŠ elektrotechnická

14.00 oslavy 73. výročia oslobodenia mesta

 

29. november

9.00 stretnutie s riaditeľom poriadkovej polície OR PZ Svidník

10.00 zasadnutie Valného zhromaždenie Stropkovská sociálna, a.s.

13.00 – 14.00 plánované stretnutia s občanmi mesta

16.00 blahoželanie jubilantom v Dennom centre

 

30. november

8.00 rokovanie s riaditeľkou DDBM, n. o.

9.00 menovanie riaditeľa ZŠ Mlynská

9.45 poverenie vykonávaním funkcie riaditeľa ZŠ Hrnčiarska

13.00 plánované stretnutia s občanmi mesta

16.00 derniéra výstavy Mária – matka Ježišova

 

1. december

9.00 nahrávka relácie RTVS Pozor zákruta! v uliciach mesta

11.00 rokovanie s riaditeľkou MŠ A. Hlinku

14.00 pracovné stretnutie k podujatiu Deti na hokej