motive

49. týždeň

12. december 2016

5. december
8.30 stretnutie s riaditeľkou ZUŠ F. Veselého
10.00 - 11.30 plánované stretnutia s občanmi mesta
16.00 Mikulášsky program spojený s rozsvietením výzdoby na námestí

6. december
8.00 rokovanie s predsedom PD Ondava
10.00 pracovné stretnutie s novozvoleným riaditeľom ZŠ Konštantínova
14.00 zasadnutie Mestskej rady

7. december
9.00 pracovné stretnutie s riaditeľom OR PZ Svidník
10.00 pracovné stretnutie s riaditeľom ZŠ Hrnčiarska
10.30 pracovné stretnutie so zástupcami VÚB banky
13.00 - 14.30 plánované stretnutia s občanmi mesta
15.00 prijatie zástupcov Miestnej organizácie Slovenského zväzu včelárov

8. december
Pracovná cesta Rzeszow

9. december
9.00 pracovné stretnutie s vedením ÚPSVaR Stropkov
10.00 otvorenie Plaveckej štafety Stropkovčanov
11.00 stretnutie so zástupcami pravoslávnej cirkvi
14.30 účasť na oceňovaní darcov krvi
17.00 koncoročné stretnutie hráčov, realizačného tímu a funkcionárov MŠK Tesla Stropkov
18.00 vyhodnotenie Plaveckej štafety Stropkovčanov
20.30 kontrola priebehu zimnej údržby chodníkov a miestnych komunikácie počas poľadovice

11. december
14.30 prijatie futbalových osobností a beseda na tému Cesta za úspechom