motive

5. týždeň

8. február 2017

30. január
7.45 - 9.30 plánované stretnutia s občanmi mesta a podnikateľmi
14.00 stretnutie s vedením spoločnosti IP Connector Technology, s.r.o.

31. január
Návšteva mesta Bobowa (PL) v rámci nadviazania cezhraničnej spolupráce

1. február
9.00 Krajský súd Košice
13.00 plánované stretnutia s občanmi mesta

2. február
10.00 porada k plánovanej výstavbe detských ihrísk
14.00 stretnutie s občanmi mesta na tému vysporiadania cesty k plánovanej individuálnej bytovej výstavbe

3. február
10.00 rokovanie s riaditeľom IVSC SSC Košice
13.00 plánované stretnutia s občanmi mesta

4. február
19.00 Mestský ples