motive

5. týždeň

7. február 2018

 29. január

14.00 rokovanie so štatutárom spoločnosti KM Systém Prešov

 

30. január

14.00 pracovné stretnutie so zástupcami MRK v Komunitnom centre

 

31. január

8.00 stretnutie s oceňovaniu osobností a kolektívov za rok 2018

9.00 rokovanie s riaditeľom VVS, a.s., OZ Svidník

10.00 plánované stretnutia s občanmi mesta

 

1. február

9.00 konferencia Slovensko na ceste k smart cities (Bratislava)

 

3. február

19.00 mestský ples