motive

50. týždeň

20. december 2016

12. december
8.30 porada vedenia mesta

13. december
8.15 stretnutie s riaditeľkou Súkromnej ZUŠ
8.30 stretnutie s trénerom MVK CELE Group
9.00 valné zhromaždenie spoločnosti Byhos, spol. s r.o.
14.00 rozhovor pre týždenník Stropkovské Spektrum

14. december
13.00 zasadnutie Mestského zastupiteľstva

15. december
10.00 stretnutie so zástupcami miest Bardejov a Bobowa (Poľsko)

16. december
9.00 výberové konanie na miesto terénneho sociálneho pracovníka

17. december
17.00 charitatívny koncert Vianočný čas