motive

51. týždeň

29. december 2016

19. december
8.30 - 11.00 plánované stretnutia s občanmi mesta

20. december
8.30 - 11.00 plánované stretnutia s občanmi mesta

21. december
8.00 rokovanie s riaditeľom ZŠ Mlynská
9.00 rokovanie so zástupcom Š-Autoservis, s.r.o.
10.00 stretnutie s riaditeľom VVS, a.s., OZ Svidník
13.00 - 15.00 plánované stretnutia s občanmi mesta
16.00 otvorenie 10. ročníka Vianočných remeselných trhov

22. december
9.45 menovanie riaditeľa ZŠ Konštantínova
11.00 predvianočné posedenie na Súkromnej ZUŠ
13.00 stretnutie so zástupcami CVČ Fauna
16.00 primátorský punč na Vianočných remeselných trhoch