motive

51. týždeň

29. december 2017

18. december

9.00 rokovanie s povereným riaditeľom ZŠ Hrnčiarska

13.30 plánované stretnutia s občanmi mesta

 

19. december

9.00 valné zhromaždenie spoločnosti Byhos, s.r.o.

15.45 rozhovor pre agentúru SITA

17.00 beseda Profil úspešného športovca

 

20. december

10.00 pracovné stretnutie s rektorom Prešovskej univerzity

13.00 – 15.00 plánované stretnutia s občanmi mesta

15.30 vianočná besiedka v MŠ Sitníky

 

21. december

13.00 – 15.00 plánované stretnutia s občanmi mesta

16.00 otvorenie Vianočných remeselných trhov

 

22. december

9.00 stretnutie s akad. maliarom Petrom Kocákom, konzultácia návrhu mestských ocenení

15.00 Vianočné remeselné trhy