motive

6. týždeň

15. február 2018

5. február

8.30 porada vedenia mesta

15.00 zasadnutie komisie k oceňovaniu osobností a kolektívov

 

6. február

8.00 pracovné stretnutie s vedením podniku Služba k rekonštrukcii cintorínov

10.00 rozhovor pre týždenník Život

15.00 zasadnutie Mestskej rady

 

7. február

7.30 rokovanie s vedením spoločnosti Byhos

8.30 plánované stretnutia s občanmi mesta

13.00 stretnutie so zástupcom spoločnosti VSD, a.s. k organizácii Dňa VSD

14.00 plánované stretnutia s občanmi mesta

 

8. február

8.30 porada Mestskej polície

10.00 otvorenie prednášky v rámci spoločného projektu s mestom Rzeszow

14.00 stretnutie s trénerom MŠK Tesla V. Rusnákom

16.00 vernisáž výstavy Pred a po Fedora Vica

 

9. február

8.30 rokovanie s riaditeľom ZŠ Hrnčiarska

9.00 rozhovor pre Stropkovské Spektrum

10.30 plánované stretnutia s občanmi mesta

14.00 vítanie prvých občanom mesta narodených v roku 2018

16.00 fašiangová zábava v Dennom centre