motive

7. týždeň

20. február 2017

13. február
8.30 porada vedenia mesta
12.30 zasadnutie Mestskej rady

14. február
9.00 rokovanie Steel aréna Košice
18.00 stretnutie s jubilantmi divadelného súboru Ondavan

15. február
9.00 rokovanie s vedením spoločnosti Byhos, s.r.o.
12.30 stretnutie s rodinou Lehockých týkajúce sa výkupu nehnuteľností na námestí
13.00 - 14.00 plánované stretnutia s občanmi mesta

16. február
8.00 - 10.00 plánované stretnutia s občanmi mesta

17. február
10.00 - 12.00 plánované stretnutia s občanmi mesta

18. február
19.00 divadelné predstavenie Chlieb s maslom