motive

7. týždeň

1. marec 2018

12. február

14.30 zasadnutie Mestskej rady

 

13. – 14. február

9.30 zasadnutie Rady ZMOS (Štrbské Pleso)

 

15. február

9.00 svätá omša v Sanktuáriu

11.00 pracovné stretnutie s vedením Arcidiecéznej charity

 

16. február

10.00 pracovné stretnutie v partnerskom meste Korczyna