motive

8. týždeň

28. február 2017

20. - 21. február
záverečná konferencia projektu V4 zameraného na propagáciu turizmu v malých mestách

22. február
13.00 zasadnutie Mestského zastupiteľstva

23. február
9.00 plánované stretnutia s občanmi mesta
10.00 stretnutie so zástupcami Jednoty dôchodcov Slovenska
14.00 uvítanie prvého občana mesta narodeného v roku 2017

24. február
9.00 návšteva SOŠ elektrotechnickej
13.00 valné zhromaždenie ÚzO DPO - dobrovoľných hasičských zborov (Svidník)
15.30 vernisáž súťaže neprofesionálnych výtvarníkov Výtvarný Stropkov
16.00 hokejové stretnutie medzi zamestnancami a poslancami MsÚ Stropkov a Svidník (Svidník)