motive

8. týždeň

1. marec 2018

19. február

8.30 porada vedenia mesta

12.30 pracovné stretnutie s predsedom PSK

 

20. február

10.00 plánované stretnutia s občanmi mesta

14.00 pracovné stretnutie s vedením Odboru COaKR OÚ Stropkov

15.00 stretnutie s rodičmi žiakov ZŠ Hrnčiarska

 

21. február

13.00 zasadnutie Mestského zastupiteľstva

 

22. február

9.00 stretnutie s dekanom M. Kišeľom

14.00 pracovné stretnutie k modernizácii krytej plavárne

 

23. február

10.00 pracovné stretnutie s riaditeľkou Nového domova, n.o.

13.00 finančné vysporiadanie mesta a podniku Služba