motive

9. týždeň

8. marec 2017

27. február
8.30 porada vedenia mesta
13.00 finančné vysporiadanie roku 2016 s podnikom Služba, m. p.

28. február
9.00 porada s riaditeľmi materských a základných škôl
16.00 výročná členská schôdza v Dennom centre

1. marec
9.00 - 11.00 plánované stretnutia s občanmi mesta a podnikateľmi

2. marec
8.30 obhliadka miestnych komunikácií určených na rekonštrukciu v roku 2017
10.30 porada k plánovanej výstavbe nových detských ihrísk
13.30 rokovanie s vedením VVS, a.s., Svidník

3. marec
9.30 zasadnutie jarmočnej komisie
14.00 účasť na predstavení nového vozidla Škoda
15.00 stretnutie so zástupcami Klubu vojenskej histórie Beskydy
19.00 stretnutie s rodičmi detí pôsobiacich v mládežníckych kategóriách MŠK Tesla