motive

AKTUALIZÁCIA - Harmonogram rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov v Stropkove

13. október 2017

Vážení Stropkovčania, v týchto dňoch v meste prebieha záverečná etapa rekonštrukcie chodníkov a ciest. Dávame do pozornosti druhú aktualizáciu harmonogramu a časový rámec stavebných prác. 

Veríme, že rozpis je finálny a v priebehu realizácie prác by sa už nemal výraznejšie meniť. Doteraz boli zmeny nevyhnutné z dôvodu nepredvídaných technických a poveternostných podmienok. Aj touto cestou ďakujeme širokej verejnosti za trpezlivosť a rešpektovanie pokynov zhotoviteľa a mesta Stropkov.

Prebiehajúca rekonštrukcia

* Bokša (chodník od pekárne po zastávku, I. etapa)

asfaltovanie: 16. – 20. 10.

* Ulice Matice slovenskej – Ondavská (chodník od Štefánikovej po Petejovskú)

stavebné práce: 16. – 20. 10.

asfaltovanie: 23. – 27. 10.

* Ulica A. Hlinku (chodník)

asfaltovanie: 16. – 20. 10.

* Ulica Mlynská (parkoviská B9, B10)

stavebné práce: 16. – 20. 10. 

asfaltovanie: 16. – 20. 10.

* Ulica Krátka (od križovatky Hrnčiarska po Matice slovenskej)

stavebné práce: 16. – 20. 10.

asfaltovanie: 23. – 27. 10.

* Ulica Hrnčiarska (garáže pri DUTE)

asfaltovanie: 16. – 20. 10.

* Ulica Sládkovičova

stavebné práce: 2. – 13. 10.

asfaltovanie: 16. – 20. 10.

* Ulica Záhradná (chodník II. etapa)

asfaltovanie: 16. – 20. 10.

* Ulica Ružová (chodník)

asfaltovanie: 16. – 20. 10.

* Ulica Kvetná (chodník)

asfaltovanie: 16. – 20. 10.

Hotové úseky (k 12. 10.)

* Ulica Gagarinova

* Ulica Mlynská (parkoviská B11, B12)

* Ulica Mlynská (parkoviská B14 a B15)

* Ulica Mlynská (chodník pred Byhosom smerom na Orgovánovú , I. etapa)

* Ulica Pod vlekom (cesty, spevnené plochy)

* Ulica Samuela Jurkoviča (chodník)

* Ulica Hviezdoslavova (chodník Lidl – Pod orechom)

* Ulica Poštová (chodník pri križovatke s Hrnčiarskou)

* Ulica akad. Pavlova (nádvorie 17 + 2 b.j.)

* Sitníky (Podvorec)

* Ulica Matice slovenskej (garáže)

* Ulica Záhradná (chodník I. etapa)

* Ulica Za dubami (chodník I. etapa, II. etapa)