motive

Bábiky z literatúry

27. november 2017

 Vernisáž stálej výstavy Bábiky z literatúry  v Stropkove

Tlačová správa

Na začiatku múzea v Stropkove stáli bábiky. Ktovie či šťastne či nešťastne - ako nosná múzejná expozícia evidentne  to druhé, ale ako doplnok serióznej múzejnej expozície sa nám javia bábiky byť príťažlivým odľahčením vážnejších tém prezentovaných múzejným spôsobom. Pri oživení a rozšírení múzejnej činnosti v Stropkove, ako súčasti Tripolitany – Krajského múzea v Prešove s tromi prezentačnými mestami (Prešov, Hanušovce n. T., Stropkov) – sme sa rozhodli stálu výstavy bábik ponechať a prepracovať tak, aby poskytovala nielen nostalgický návrat do detstva s nízkou výpovednou hodnotou, ale aby niesla v sebe aj kus informačnej databázy. V každom z nás zostal kúsok dieťaťa. Bábika, symbol detstva dievčat, môže byť teda nostalgickou spomienkou, ale môže byť aj zdrojom mnohých zaujímavých informácií. V torze expozície bábik z celého sveta, ktorá v múzeu zostala, si vieme predstaviť zaujímavú hodinu zemepisu. Usporiadali sme ich do logických celkov, aby bolo možné hovoriť o našich susedoch či spolučlenoch v Európskej únii a potom aj o vzdialenejších krajinách iných kontinentov. Túto výstavu chceme v budúcnosti ďalej dopĺňať a budeme vďační aj za prípadné dary z Vašich ciest.

Netradičnú hodinu literatúry ponúkame v novootváranej časti nazvanej Bábiky z literatúry. Umožňuje ju kolekcia zberateľských porcelánových bábik predstavujúcich hrdinky románov svetovej literatúry. Bábiky majú dokonalé, do detailov  vypracované šaty a sú doplnené základnou informáciou o literárnom diele a jeho autorovi. Uvidíme tu literárne hrdinky, ktoré dali meno samotnému dielu - napríklad Annu Kareninu zo slávneho románu N. Tolstého, Noru z Ibsenovej drámy, Nanu z románu E. Zolu, Madame Bovary  G. Flauberta  a mnohé ďalšie výnimočné  ženy s pozoruhodnými osudmi, ako sú  Matilda de la Mole  zo Stendhalovo románu Červený a čierny, Soňa Marmeladovová z Dostojevského románu Zločin a trest ... a takmer štyri desiatky ďalších dám prevažne z 19. či začiatku 20. storočia.

Kolekciu bábik z literatúry získalo múzeum ako dar od pani Ing. Danice Kocúrovej z Bratislavy, za čo jej vyslovujeme úprimnú vďaku. Výstavu otvárame 30.11. 2017 o 15.00 hod..v podkrovných priestoroch Kaštieľa Stropkov.

 

 

PhDr. Mária Kotorová, PhD.

maria.kotorova@tripolitana.sk

mob. 0910 930 891  

Súvisiace obrázky