motive

Deň matiek a lampiónový sprievod

9. máj 2017

Mesto Stropkov a OZ Zveľaďujeme Stropkov Vás pozývajú na kultúrny program ku Dňu matiek a lampiónový sprievod.

Dňa 14. mája 2017 o 17:00 h na Námestí SNP v Stropkove.

Program:

17:00 h - dychová hudba a mažoretky, kultúrny program detí MŠ a žiakov ZŠ a ZUŠ ku Dňu matiek

18:30 h - dychová hudba Orkiestra Deta OSP Ropczyce

19:30 h - lampiónový sprievod, dychová hudba

20:30 h - vypúšťanie lampiónov šťastia

Lampióny šťastia a svietiace lampióny si môžete

priebežne zakúpiť na Mestskom úrade, odbore školstva

a kultúry č. d. 41.

V prípade nepriaznivého počasia sa kultúrny program uskutoční v divadelnej sále kultúrneho strediska.

 

 

Súvisiace obrázky