motive

DVE MALÉ TÉMY Z VEĽKEJ TÉMY ČLOVEK A PRÍRODA

6. november 2017

Prešovský samosprávny kraj

Krajské múzeum v Prešove - Kaštieľ Stropkov

Vás pozývajú na 9. podujatie v rámci cyklu Potulky dejinami

DVE MALÉ TÉMY Z VEĽKEJ TĚMY ČLOVEK A PRÍRODA

NETOPIER A JEHO/NAŠE PRIESTORY

CUDZOKRAJNÉ RASTLINY A ĽUDSKÉ SÍDLA

Prednáša: Ing. Elena Dercová a RNDr. Peter Pjenčák

10. 11. 2017 o 16:00 h, Kaštieľ Stropkov

Súvisiace obrázky