motive

Jej Veličenstvo cisárovná Mária Terézia a jej doba

16. január 2018

 

 

Jej veličenstvo cisárovná

Mária Terézia a jej doba

 

 

 

Mária Terézia (1717 - 1780),

cisárovná Svätej ríše rímskej nemeckého národa, kráľovná Uhorska (korunovaná v Bratislave v roku 1741), Česka, Chorvátska a Slavónska, arcivojvodkyňa Rakúska, vojvodkyňa Parmy     a Piacenzy a veľkovojvodkyňa Toskánska.

Je najvýznamnejšia a najdlhšie vládnuca panovníčka v našich dejinách.

Zaslúžila sa o rozvoj krajiny predovšetkým svojou rozsiahlou reformou činnosťou,

ktorá sa dotkla verejnej správy, vojenstva, hospodárstva, zdravotníctva, školstva, súdnictva

a iných oblastí života.

Preslávila sa aj svojou sobášnou politikou. So svojim manželom Františkom I. Lotrinským spolu mali 16 detí. Viaceré z jej dcér žili po vydaji na kráľovských dvoroch v celej Európe.

Ekonomický, spoločenský i politický rozmach monarchie v období jej vlády je poznačený viacerými nákladnými vojnami.  

 

Mária Terézia podporovala umenie, na jej cisárskom dvore pôsobili mnohí významní maliari, básnici či hudobní skladatelia. Najvýznamnejší z nich je Wolfgang Amadeus Mozart, ktorý predviedol svoj talent v Schönbrunne už ako šesťročný.

Výstava potrvá dokonca februára v Kašieli Stropkov.

Súvisiace obrázky