motive

Kamenní strážcovia

18. september 2017

 Kamenní strážcovia v stropkovskom Kaštieli

 

Do konca septembra je vo výstavných priestoroch Krajského múzea v Prešove – Kaštieľ Stropkov  popri výstave Mária, Matka JežišovaOblík – fakty a mýty  možné uvidieť aj výstavu Kamenní strážcovia – hrady a hrádky Prešovského kraja. Posterová výstava predstavuje úžasné historické bohatstvo nášho kraja zachované v kamenných múroch na  ťažko prístupných miestach, ktoré symbolizujú stredovekú a včasnonovovekú históriu. Kamenné hrady vznikali často na miestach starších slovanských hradísk, pretože to boli strategicky výhodné miesta. Ich výstavba sa rozšírila najmä po tatárskych vpádoch ako reakcia na nebezpečenstvo týchto nomádskych nájazdov pre otvorenú krajinu. Bolo nevyhnutné opevniť ťažko dostupné miesta, na ktorých bola možná obrana i útočisko pre obyvateľstvo.  V súčasnosti prežívajú naše hrady istú renesanciu. V rámci projektov sa ruiny mnohých  z nich opravujú  a sprístupňujú čoraz väčšiemu počtu návštevníkov.  Na všetkých takýchto hradoch je predpísaný aj archeologický výskum, takže sa o týchto tajuplných miestach dozvedáme mnohé nové informácie – o ich vzniku, prestavbách, bežnom živote, katastrófach i o ich zániku.  Niekoľko hradov z okolia Stropkova predstavíme záujemcom na prednáške a komentovanej prehliadke výstavy 22.9.2017 o 19. Hodine. Prednáška, už siedma z cyklu Potulky dejinami je zároveň príspevkom Krajského múzea v Prešove – Kaštieľ Stropkov  k Dňom európskeho kultúrneho dedičstva. Predstavíme hrady a hrádky Zborov, Mrázovce, Čičva, Medzianky a Kapušany, no a samozrejme aj mestský hrad Stropkov.   

Súvisiace obrázky