motive

Mária, Matka Ježišova

27. november 2017

 Derniéra výstavy Mária, Matka Ježišova v Stropkove

Tlačová správa

Zdá sa, že to bolo len pred pár dňami, keď sme slávnostne otvárali výstavu Mária, Matka Ježišova, a ona už končí... Nie pár dní, ale takmer 5 mesiacov boli v stropkovskom Kaštieli predstavované vzácne umelecké diela s mariánskou tematikou zo zbierok Krajského múzea v Prešove a Šarišského múzea v Bardejove, doplnené o výpožičky od súkromných vlastníkov a o predmety objavené v podkroví kláštorného kostola Najsvätejšej Trojice a na starej farskej budove v Stropkove.  Stropkovčania a návštevníci mesta mali  možnosť zhliadnuť takmer 100 exponátov vysokej umeleckej a historickej hodnoty, ktorými sme sa pokúsili doložiť hĺbku a intenzitu mariánskej úcty v tomto meste a regióne. Výstavu sme otvárali symbolicky 7.7.2017, v predvečer stropkovskej odpustovej slávnosti, ktorá je mariánskou odpustovou slávnosťou. Nešlo iba o otvorenie jednej z radu múzejnych výstav, ale o výnimočný akt otvorenia novovzniknutých výstavných priestorov na prízemí Kaštieľa, ktoré Mesto Stropkov poskytlo pre múzejnú prezentáciu a kde v budúcnosti vznikne expozícia dejín mesta a regiónu. Tému takejto úvodnej výstavy sme nehľadali dlho.  Stropkov je známym pútnickým miestom Škapuliarskej Panny Márie a Božia Matka sa teší obrovskej úcte aj u veriacich východných obradov v tomto mestečku.  Predstavili sme teda bohatú paletu výtvarných diel  znázorňujúcich Pannu Máriu od jej narodenia, cez detstvo, mladosť, materstvo, utrpenie až po jej oslavu v nebi. V takomto chronologickom slede mal návštevník možnosť vidieť rôzne umelecké štýly a rukopisy od diel európskeho významu po ľudové práce regionálnych bezmenných umelcov. Výstava bola inštalovaná v troch priestoroch kaštieľa. Dva základné priestory boli venované takmer výlučne téme mariánskej úcty, tretí priestor v arkádovej chodbe prezentoval z väčšej časti miestne novoobjavené poklady sakrálneho charakteru – liturgické knihy, liturgické modlitby, zástavy, ukrižovania, originály kamenných sôch sv. Floriána a sv. Jána Nepomuckého, kamenné architektonické prvky a iné.  Vystavené tu boli aj vzácne zberateľské sviatostky a cestovné mariánske ikony východnej cirkvi. Exponáty dopĺňali tri panely s históriou Stropkova a škapuliarskej úcty v tomto mestečku. K výstave bola vydaná informatívna skladačka so základnými textami.

Počas výstavy sa zorganizovalo v Kaštieli 9 sprievodných podujatí nazvaných Potulky dejinami. Tematicky aj návštevnícky najsilnejšími boli témy mariánskej úcty,  šľachticov Stropkova či svätcov a svätíc stropkovských chrámov. Výstavu si prišlo pozrieť takmer 1000 návštevníkov. Škoda len, že sa minula podstatnejšiemu záujmu miestnych škôl.

Výstava Mária, Matka Ježišova sa slávnostnou derniérou ukončí 30. 11. 2017 o 16. hodine. V skromnejšom rozsahu bude inštalovaná a 21. 12. 2017 otvorená v Rákociho paláci v Prešove.

 

PhDr. Mária Kotorová, PhD.

maria.kotorova@tripolitana.sk

mob. 0910 930 891  

Súvisiace obrázky