motive

Mestskí poslanci v Stropkove vyhodnotia prvý polrok v samospráve a mestských podnikoch

25. september 2015

STROPKOV (22. septembra 2015) Po dvojmesačnej prestávke sa v stredu 23. septembra zídu na 8. plánovanom zasadnutí poslanci stropkovského mestského zastupiteľstva. Nosnými bodmi rokovania budú polročné hodnotiace správy o plnení mestského rozpočtu a hospodárení podnikov a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávy. Poslanci sa postupne oboznámia s finančnými výsledkami podniku Služba a eseročiek Byhos a MŠK Tesla Stropkov. Správu o personálnom a materiálnom zabezpečení nového školského roka prednesie vedúci odboru školstva. Poverený náčelník Mestskej polície bude zastupiteľstvo informovať o bezpečnostnej situácii v Stropkove za prvý polrok. Na návrh primátora bude vyhlásené výberové konanie na miesto náčelníka. Vyhodnotený bude aj 21. ročník stropkovského jarmoku, ktorý sa uskutočnil na prelome júla a augusta. Poslanci tiež prerokujú štvrtú tohtoročnú úpravu rozpočtu a schvaľovacím procesom prejdú prevody hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta. Zasadnutie začína o 13.00 hod. vo veľkej sále kaštieľa.
-msú-