motive

Na výročie prvej písomnej zmienky oceníme významné osobnosti Stropkova

8. marec 2018

pozvanka msz

V meste vrcholia prípravy na oslavy 614. výročia prvej písomnej zmienky o Stropkove. Tá pripadá na 12. marec 1404 a pri tejto príležitosti založila samospráva novú tradíciu. Významné osobnosti a kolektívy budú oceňovať v predvečer tejto, pre mesto významnej udalosti. Doterajších desať slávností spojených s oceňovaním osobností sa konalo v januári alebo februári pri príležitosti prvého slávnostného zastupiteľstva v roku. V nedeľu 11. marca bude ocenených päť osobností a jedna inštitúcia. 

„V rámci novelizovaného VZN o zásadách a kritériách udeľovania čestného občianstva mesta, cien a vyznamenaní, ktoré zastupiteľstvo schválilo v minulom roku, bola ustanovená odborná komisia pre výber osobností, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a šírenie dobrého mena Stropkova doma i v zahraničí. Komisiou navrhnutý zoznam bol následne posunutý na rokovanie v mestskej rade a v závere februára ho schválilo mestské zastupiteľstvo. Novinkou je aj samotný termín slávnosti pripadajúci na výročie prvej písomnej zmienky,“ priblížil primátor Stropkova Ondrej Brendza. 

Čestné občianstvo bude v nedeľu udelené bývalému stropkovskému pedagógovi Mgr. Emilovi Burákovi st. (in memoriam) za pevný a nemenný postoj v období normalizácie, za rozvoj matičného hnutia, za spolupodieľanie sa pri založení miestneho odboru Matice slovenskej v Stropkove v roku 1968. Cenu mesta si prevezme Prof. Ing. Ľudovít Parilák, Csc. za vynikajúce úspechy vo vývoji a výskume, vede a školstve. Druhou laureátkou tohto ocenenia bude žurnalistka Marta Szattlerová za propagáciu a spoluprácu s mestom najmä v oblasti kultúry. Ďakovný list udelí samospráva stropkovskému pedagógovi a úspešnému fotografovi Ing. Andrejovi Belovežčíkovi, PhD. za zdokumentovanie spoločenského, kultúrneho a športového diania v našom meste prostredníctvom fotografie a za propagáciu mesta. Ďakovný list si prevezme aj kňaz redemptorista Mgr. Jozef Vojtila za duchovný rozvoj a zveľaďovanie mesta, najmä mestskej časti Bokša. Tohtoročnou novinkou v kolekcii ocenení bude Cena primátora, ktorú Ondrej Brendza udelí partnerskému mestu Korczyna za dlhoročnú úspešnú spoluprácu oboch samospráv v rámci propagácie a rozvoja poľsko-slovenského prihraničného regiónu. „Laureátom Čestného občianstva, Ceny mesta a Ceny primátora budú po prvýkrát v histórii odovzdané aj pamätné bronzové sošky s motívom Stropkova. Podľa návrhu stropkovského rodáka akademického maliara Petra Kocáka ich vyhotovil akademický sochár Jozef Hobor,“ doplnil primátor.  

Stropkovská samospráva udeľuje svoje ocenenia od roku 2004. Prvých sedem slávnostných zastupiteľstiev sa konalo každý rok, od roku 2010 sa konajú bienálne. Čestné občianstvo bolo doteraz udelené devätnástim osobnostiam. Z nich spomeňme o. Metoda Dominika Trčku, bývalého riaditeľa podniku Tesla Michala Štepitu, Mariku Gombitovú, rodákov Alojza Čobeja, Beátu Dubasovú, biskupa Stanislava Stolárika či už spomínaného akad. maliara Petra Kocáka.

-msú-