motive

Nad Stropkovom vyrastie vyhliadková veža a zveľadia cykloturistickú infraštruktúru

24. apríl 2017

STROPKOV (5. 3. 2017) V Stropkove sa pripravujú na pilotný projekt rozvoja cykloturistickej infraštruktúry v meste a okolí. Samospráva bola spolu s partnerským mestom Rzeszow úspešná vo výzve programu poľsko-slovenskej cezhraničnej spolupráce Interreg a vďaka spoločnému projektu sa v regióne zrealizuje niekoľko investícií a uskutoční viacero kultúrno-spoločenských podujatí a odborných seminárov. Mestá sa zamerali na propagáciu kultúrneho a prírodného dedičstva s dôrazom na spoločnú históriu Stropkova a Rzeszowa v časoch Rakúsko - Uhorska. Jednou z nosných aktivít projektu bude vyznačenie cykloturistickej trasy zo Stropkova na slovensko-poľskú hranicu a následne ďalej do Rzeszowa. Sčasti bude kopírovať historickú cestu, ľudovo nazývanú Jozefínka, ktorá viedla regiónom ešte v časoch monarchie. V okolí mesta pribudnú informačné tabule, vybudujú oddychové altánky a 15-metrovú vyhliadkovú vežu. Vytvorené budú aj mobilná aplikácia a hra. „S mestom Rzeszow sme v minulom roku nadviazali veľmi úspešnú a intenzívnu spoluprácu. Máme už za sebou ukončený projekt zameraný na podporu a propagáciu cestovného ruchu, ktorý sme realizovali aj s partnermi z maďarskej Nyíregyházy a českého Šternberka. Podali sme ďalší projekt v rámci programu Európa pre občanov, za ktorého vyhodnotením čakáme. No a aktuálne sme pred podpisom zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na spomínaný projekt zameraný na prezentáciu prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného regiónu. Môžem povedať, že od našich partnerov sa veľa učíme a je pre nás cťou spolupracovať s metropolou podkarpatského regiónu," uviedol primátor Stropkova Ondrej Brendza. O kvalite projektu svedčí aj fakt, že v rámci výzvy bolo podaných 58 projektov, schválených bolo 19 z nich, pričom Stropkovčania s partnermi skončili v celkovom hodnotení na 2. mieste. „Stropkovský okres i celý prihraničný región historickej Haliče bol významným územím v časoch pred a počas I. svetovej vojny. Táto história však išla akosi do úzadia a vďaka projektu by sme radi pripomenuli význam regiónu i vojnových udalostí, ktoré výrazne ovplyvnili naše dejiny. Projekt vyvrcholí množstvom podujatí v roku 2018, kedy si celá Európa pripomenie 100. výročie ukončenia I. sv. vojny," priblížil primátor. Celková výška projektu dosiahne 235 593,67 eur.
S históriou súvisí aj ďalší schválený projekt Stropkova. S partnerským mestom Korczyna začnú v máji spoločne pracovať na Karpatskom plenéri dreveného umenia. V rámci neho vytvoria v oboch mestách sochy piatich osobností, ktoré sa významným spôsobom zapísali do histórie oboch miest. Stropkovčania v súčasnosti uzatvárajú menoslov osobností, ich životopisy a pôsobenie v meste.
-msú-