motive

Pred a dvadsať päť rokov po

8. február 2018

Prešovský samosprávny kraj

Krajské múzeum v Prešove

si Vás dovoľuje pozvať 

na vernisáž výstavy

Vladimír JIRÁNEK

& Fedor VICO

PRED a dvadsať päť rokov PO

 

Výber z kresieb dvoch autorov,

ktorí pred rozdelením republiky publikovali

spoločne v československom denníku

LIDOVÉ NOVINY

a ich reflexie na dianie

v samostatných republikách.

 

Výstava je realizovaná v rámci 100. výročia vzniku

Československej republiky a 25. výročia rozdelenia

spoločného štátu a vzniku samostatných republík

a potrvá do 27. apríla 2018.

Súvisiace obrázky