motive

Rekonštrukcia medzinárodnej cesty E371 v úseku Hunkovce – Šarišský Štiavnik

24. apríl 2015


Vážení občania,
v stredu 29. apríla 2015 začína rozsiahla rekonštrukcia medzinárodnej cesty E371 v úseku Hunkovce - Šarišský Štiavnik. Z dôvodu úplnej uzávery predmetnej cesty bude celá tranzitná doprava presmerovaná na cestu I/15 vedúcu cez mesto a okres Stropkov. V najbližšom období preto očakávame enormný nárast počtu osobných áut i kamiónov prechádzajúcich cez mesto.
Presmerovanie dopravy si vyžiada viaceré dopravné obmedzenia. V tejto súvislosti žiadame všetkých účastníkov cestnej premávky - chodcov, cyklistov, ako aj vodičov motorových vozidiel o zvýšenú opatrnosť a ostražitosť. Čaká nás neľahké obdobie, preto bude potrebné v maximálnej možnej miere dbať o bezpečnosť svoju i ostatných. Situácia bude o to komplikovanejšia, že na ulici Hviezdoslavovej v súčasnosti stále prebieha rekonštrukcia kanalizácie, ktorá bude pokračovať aj v ďalšom období na uliciach Mlynská a Nový riadok.
Vážení občania, uvedomujeme si, že celé mesto sa musí pripraviť na krízový režim v doprave. V spolupráci s ostatnými orgánmi štátnej správy sa budeme snažiť, zvlášť v kritických častiach dňa, prijať opatrenia zamerané na zvýšenie bezpečnosti a plynulosti dopravy. Nevyhnutná je však aj spolupráca širokej verejnosti, ako aj rešpektovanie a dôsledné dodržiavanie pravidiel cestnej premávky. Nevstupujte na cestu mimo vyznačených priechodov pre chodcov. Vo zvýšenej miere používajte reflexné prvky pri pohybe v meste i mimo neho. V záujme zmiernenia dôsledkov enormného nárastu dopravy nielen na hlavnom ťahu, ale aj na miestnych komunikáciách, používajte svoje motorové vozidlá pri ceste do centrálnej časti mesta efektívnejšie. Dodržiavajte maximálnu povolenú rýchlosť a buďte ohľaduplní k ostatným. Rešpektujte pokyny polície i ďalších zložiek vykonávajúcich usmerňovanie v doprave.
Veríme, že všetci spoločne zvládneme nadchádzajúce neľahké obdobie bez kritických situácií. Na to však bude potrebná spolupráca všetkých zainteresovaných i širokej verejnosti. Rekonštrukcia medzinárodnej cesty a s tým súvisiace obmedzenia budú trvať do konca októbra tohto roka.

JUDr. Ondrej Brendza
primátor mesta