motive

Seniori športovali a oslavovali

14. júl 2017

Seniori športovali a oslavovali.
 
Aj tento rok sme si pripomenuli a oslávili Deň otcov. Tento sviatok sme si spojili so športovým popoludním v areáli Pod vlekom, kde nás srdečne privítal predseda výboru pán Ján Verba. Členka výboru Zuzana Beriková odovzdala naším milým ockom a dedkom malú pozornosť a hneď sme sa presunuli na športové ihrisko, kde sme súťažili v rôzných disciplínach. Víťazi boli odmenení medailami. Potom nasledovalo pohostenie a občerstvenie, ktorého sponzorom bol pán Stanislav Kolcun, ktorému touto cestou ďakujeme. Pri speve a dobrej nálade sme zotrvali do večera. Ďakujeme členom Denného centra za hojnú účasť na tomto podujatí.

Súvisiace obrázky