motive

Stanovisko VVS, a.s. Košice k výstavbe kanalizácie v Bokši

18. október 2012

 

Vážení poslanci mestského zastupiteľstva mesta Stropkov.

So znepokojením som si prečítal článok v novinách Stropkovské spektrum a týmto by som Vás chcel všetkých uistiť, že v tomto článku sú uvedené informácie vytrhnuté z kontextu. Som generálnym riaditeľom VVS, a.s. už 10 rokov a veľmi dobre viem ako prebieha proces schvaľovania výberu a realizácie projektov z EU fondov. Do roku 2011 máme za sebou zrealizovaných mnoho projektov v celkovej hodnote 402 mil. Eur, ktoré len za rok 2011 predstavovali 36 mil. Eur.

Projekt Stropkov bol pripravovaný so všetkou vážnosťou a boli sme šťastní, keď nám bolo oznámené, že boli vyčlenené finančné prostriedky z EU fondov na tento projekt. Dňa 25.7.2011 bola podpísaná zmluva o NFP na Ministerstve životného prostredia.

Na základe týchto informácií sme sa pustili do výberového konania čo nebolo ľahké lebo v tom čase sa menil zákon o verejnom obstarávaní a teda naše pripravené súťažné podmienky sa museli meniť. V priebehu celej súťaže sa konzultovali všetky kroky z MŽP SR a s EU komisiou. V tom čase došlo aj k zmene vlády a dochádzalo k odsúvaniu tohto procesu obstarávania na iné obdobie. Po zmene vlády bolo dosť dlhé obdobie na to, aby noví zamestnanci MŽP SR naštudovali celú problematiku. Po naštudovaní tejto problematiky bolo odporúčané VVS, a.s. súťaž zrušiť. O týchto krokoch bol pán Primátor informovaný tak, ako som bol informovaný ja. V článku sa píše o zdržaní stavby, o akom zdržaní sa hovorí, keď termín výstavby nebol nikdy určený, teda ani občania týchto mestských častí nemôžu byť na nikoho naštvaní, lebo nikto termín výstavby nevie a ani nemohol vedieť. Termín výstavby bude známy až po podpise zmluvy so zhotoviteľom stavby. Vieme termín ukončenia stavby a ten je najneskôr do konca roku 2015. Primátor je členom dozornej rady, ktorá kontroluje činnosť predstavenstva a zo zákona mu neprislúcha za túto činnosť poberať odmenu, takže pán redaktor v článku uviedol nepravdu.. Kroky ohľadne tejto súťaže sú vždy prekonzultované aj s primátorom. Momentálne je vec v štádiu verejného obstarávania. V priebehu mesiaca bude vyhlásená nová súťaž po schválení súťažných podmienok MŽP SR. Chcem poslancov mestského zastupiteľstva uistiť, že pán primátor a vedenie VVS a.s. robia všetko preto aby tento projekt bol úspešne zrealizovaný a keby som nebol momentálne chorý tak prídem túto skutočnosť potvrdiť aj osobne.

Článok v novinách Stropkovské spektrum je neprofesionálny a ani primátor ani vedenie VVS, a .s. ani MŽP SR nevie zladiť výstavbu vodovodov a kanalizácií tak, aby to vyhovovalo všetkým zúčastneným stranám, tak aby sa vedeli zosúladiť práce na výstavbe nových chodníkov a ciest. Primátor bude ako prvý vedieť termín začatia výstavby.


S pozdravom

 

Ing. Stanislav Hreha
Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva VVS, a.s.