motive

Štefan Štec, ľudová hudba HORNÁD a FS Hornád

11. október 2018

Koncert Štefana Šteca, ktorého budete poznať z televíznej relácie Zem spieva, v ktorej sa prebojoval do finále. Začiatkom mája 2018 vydal debut album  Poletiv bym na kraj svita, kde predstavuje unikátne a starodávne piesne zo slovensko-poľsko-ukrajinského pohraničia. V programe vystúpia Štefan Štec, ľudová hudba HORNÁD a FS HORNÁD a predstavia to najlepšie z ich repertoáru posledných rokov. 

Súbor s názvom Hornád vznikol v roku 1992 na základe iniciatívy členov po rozpade súboru Dargov(pred tým Stavbár). Je považovaný za priekopníka nových smerov v oblasti folklóru.

Od roku 2011 funguje súbor pod záštitou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a hneď od počiatku sa stal veľmi úspešným vysokoškolským telesom. Vrámci akademických súťaží  získal v prvých šiestich rokoch titul laureát štyrikrát. Nové smerovanie nabral v roku 2015, keď začal vnášať do svojej prezentácie prvky tanečného divadla a predstavil svoj úspešný profilový program z dielne Štefana Šteca - OKA MIH. Hornád sa tiež predstavil v prvej sérii televíznej šou Zem spieva, kde sa dostal až do semifinále. V súčasnosti sa prezentuje tiež novým výročným programom s názvom Veci čo sa dejú, ktorým v apríli tohto roka oslávil

55 rokov založenia súboru.

Vrámci programu v Stropkove spolu so Štefanom Štecom predstavia to najlepšie z ich repertoáru posledných rokov.

Vedúcim súboru je Martin Bača. Umeleckým vedúcim súboru je Štefan Štec.

Vstupné: 9,- €, predpredaj vstupeniek v kancelárii OŠk č. dv. 41 alebo na www.kinokultura.stropkov.sk

Súvisiace obrázky