motive

Stropkov investoval do rekonštrukcie cintorínov desaťtisíce eur

2. november 2016

STROPKOV (28. 10. 2016) Intenzívne prípravy na Sviatok všetkých svätých a Pamiatku zosnulých vrcholia v týchto dňoch aj na štyroch stropkovských cintorínoch a tamojšom vojenskom cintoríne z čias I. svetovej vojny. Samospráva tam v uplynulom období investovala bezmála tridsaťtisíc eur. „Krátko po nástupe do funkcie som v roku 2015 prezentoval naše zámery súvisiace s modernizáciou cintorínov a pietnych miest v Stropkove. Táto oblasť je totiž jednou z tých, ktorá si podľa môjho názoru zaslúži, aby jej mesto venovalo omnoho viac pozornosti ako v minulosti," uviedol primátor Stropkova Ondrej Brendza. Renováciou interiéru i exteriéru prešiel niekdajší Dom smútku, po novom premenovaný na Dom nádeje. Rekonštruovali tam chladiarenské zariadenia, sociálne zariadenia pre verejnosť, kanceláriu i priestory pre duchovných. Na priľahlom cintoríne boli vybudované nové chodníky pomedzi hrobové miesta, pri najstaršom stropkovskom cintoríne vybudovalo mesto nové schodisko, ktoré tam desaťročia chýbalo. „Vďaka 16-tisícovej dotácii z ministerstva vnútra sme začali prvú etapu rekonštrukcie vojenského cintorína z I. svetovej vojny. Aktuálne prebieha oprava oplotenia v jeho severnej a západnej časti a kompletne obnovená bude aj historická kaplnka. Mesto sa na tejto investícii podieľa sumou osemtisíc eur," priblížil primátor. S výnimkou rekonštrukcie vojenského cintorína, sú všetky ostatné investície hradené z rozpočtu samosprávy a vlastnými kapacitami príspevkovej organizácie Služba, m. p.
Mimoriadne opatrenia pripravuje v súvislosti s nadchádzajúcimi sviatkami aj Mestská polícia v Stropkove. „V dňoch 28. októbra až 2. novembra bude zo strany mestskej i štátnej polície zintenzívnený dohľad nad cestnou premávkou. Zamerajú sa hlavne na úseky v blízkosti cintorínov a pietnych miest. Mestská polícia bude okrem toho vykonávať kontrolu dodržiavania verejného poriadku na cintorínoch a v ich okolí," uviedol náčelník Marián Harmada. Výkon služby mestských policajtov sa bude zameriavať na okolie cintorínov v meste, ako aj na cintoríne v mestskej časti Bokša. Náčelník tiež vyzval občanov mesta, ktorí to na cintorín nemajú ďaleko, aby svoje vozidlá nechali doma a vybrali sa na cintorín pešo. „Vyhnú sa tým stresu pri parkovaní a pomôžu eliminovať nápor v doprave počas sviatkov," dodal M. Harmada.
-msú-