motive

Stropkov podpísal memorandum s Východoslovenskou distribučnou, a.s.

28. október 2016

V najbližších troch rokoch očakávajú investície za vyše milióna eur
STROPKOV (26. 10. 2016) Na stredajšom rokovaní mestského zastupiteľstva v Stropkove schválili poslanci text Memoranda o spolupráci so spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD). Dokument je výsledkom dlhoročnej spolupráce mesta a distribútora elektriny, ktorý tunajšiu samosprávu vníma ako významného partnera pri budovaní a skvalitňovaní distribučnej sústavy na jeho území, čoho dôkazom sú aj mnohé projekty realizované v spolupráci alebo súčinnosti oboch strán. „Memorandum by malo zabezpečiť intenzívnejší rozvoj elektrickej distribučnej siete na území mesta, rekonštrukcie súčasných vedení, vybudovanie nových elektroenergetických zariadení, čo zvýši kapacitné možnosti pre podnikateľské subjekty a umožní rozvoj investičnej bytovej výstavby na území mesta. Obdobné memorandum už majú uzatvorené mestá Bardejov, Prešov, Stará Ľubovňa, Spišská Belá, Giraltovce a ďalšie," priblížil primátor Stropkova Ondrej Brendza. Distribútor má v zmysle memoranda záujem stať sa partnerom so štatútom tzv. „osobitného zreteľa", čo by umožnilo využiť finančné zdroje získané z oblasti náhrad za obmedzenie pozemkov mesta do oblasti nevyhnutnej pre rozvoj mesta, teda do oblasti elektroenergetickej infraštruktúry, ďalej pre zabezpečenie výstavby technickej vybavenosti samotného mesta, jeho obyvateľov a súčasne zatraktívnenie prostredia pre podnikateľský sektor. VSD je v najbližších troch rokoch pripravená investovať do údržby, obnovy a výstavby distribučnej sústavy na území mesta Stropkov a jeho okolia prostriedky vo výške viac ako 1,3 milióna eur. „Predpokladom pre čerpanie týchto zdrojov je kvalitná investičná príprava rešpektujúca časové hľadisko investičného plánovania pri obnove distribučnej sústavy. Uzatvorenie memoranda a implementácia vzájomných nastavení, ako boli načrtnuté v predloženom návrhu memoranda, výraznou mierou prispeje k dosiahnutiu uvedeného cieľa," uvádza sa v texte memoranda. Vďaka nemu by sa tiež mala skvalitniť a zintenzívniť komunikácia medzi zamestnancami oboch partnerov. „Uzatvorenie memoranda vnímame ako utvrdenie sa v doterajšej dobrej a obojstranne prospešnej spolupráci, ktorá vytvára široký priestor pre ešte kvalitnejšiu vzájomnú komunikáciu v oblasti investičnej výstavby," uviedol po podpise memoranda riaditeľ divízie Sieťový obchod VSD, a.s., Jaroslav Hrušč.
-msú-