motive

Stropkov sa zúčastnil na medzinárodnom projekte Step Up – Involving citizens of Europe

29. september 2017

europa rzeszow

V dňoch 13. až 16. septembra sa v Rzeszowe stretli zástupcovia deviatich miest zo šiestich európskych krajín, aby v rámci projektu Step Up – Involving citizens of Europe rozvinuli spoluprácu na poli posilnenia účasti verejnosti na správe vecí verejných. Okrem hostiteľov a zástupcov Stropkova boli medzi zúčastnenými reprezentanti miest Satu Mare (Rumunsko), Nyíregyháza (Maďarsko), Pula (Chorvátsko), Ivano-Frankivsk, Luck a Ľvov (Ukrajine), Prešov a Svidní. Na  projekte zúčastnili aj zástupcovia tamojších mimovládnych organizácií. 

V rámci workshopov sa prítomní venovali návrhom na zavádzanie inovatívnych prvkov do správy miest v participácii s tretím sektorom a obyvateľmi. Účastníci pracovali aj na príprave tzv. cestovnej mapy. Ide o druh výučby zameraný na modelovanie procesu zavádzania a výkonu navrhovaných nástrojov na efektívnejšiu participáciu všetkých zainteresovaných v rámci samospráv. Spracovaná cestovná mapa bola následne analyzovaná z hľadiska silných a slabých stránok aj prostredníctvom SWOT analýzy. Okrem realizácie cieľov projektu boli významným prvkom stretnutia aj diskusné stretnutia a diskusie medzi účastníkmi. Prezentované boli tiež jednotlivé zúčastnené mestá. Projekt bol tiež základom pre prehĺbenie medzinárodnej spolupráce pri ďalších aktivitách.  

V rámci projektu sa účastníci oboznámili s najvýznamnejšími investíciami mesta Rzeszow a domáci tiež prezentovali konkrétne skúsenosti s participáciou verejnosti na riadení samosprávy. 

Projekt bol spolufinancovaný z prostriedkov programu "Európa pre občanov" a rozpočtu mesta Rzeszów.

-MR-

 

Súvisiace obrázky