motive

Stropkovský kalendár na rok 2018 je už v predaji!

20. december 2017

kalendar

Už po tretíkrát pripravilo mesto pre svojich obyvateľov, rodákov, návštevníkov a partnerov reprezentačný kalendár s plánom podujatí na aktuálny rok. Prvý z nich, v roku 2016, sa niesol v znamení prezentácie tunajších kultúrno-spoločenských podujatí. Nástenný kalendár na uplynulý rok vznikol v spolupráci so stropkovským Klubom nezávislých fotografov a jednotlivé scenérie mesta v štyroch ročných obdobiach sme mohli obdivovať na umeleckých fotografiách. V tomto roku sa samospráva rozhodla priblížiť širokej verejnosti premeny mesta za uplynulé tri roky. „Modernizujeme technológie, obnovujeme detské ihriská a športoviská, kultúrno-spoločenské zariadenia, verejné priestranstvá, školské zariadenia.  Sú to spoločné úspechy všetkých Stropkovčanov, pretože bez vzájomného porozumenia a dôvery by sme nedosiahli žiadny z nich. Aj preto sme sa v tomto roku rozhodli odprezentovať úspešné projekty aj prostredníctvom nástenného kalendára,“ priblížil primátor mesta Ondrej Brendza. V rámci jednotlivých mesiacov sú prehľadne uvedené aj termíny pripravovaných kultúrno-spoločenských podujatí v Stropkove.
Po prvýkrát bude možné si mestský kalendár aj zakúpiť, keďže prvé dva boli vydávané len v obmedzenom náklade. K dispozícii bude v predajnom stánku Turistického informačného centra (TIC) na námestí počas konania Vianočných remeselných trhov, neskôr bude v predaji v TIC na Mestskom úrade.
-msú-

 

Súvisiace obrázky