motive

UMENIE OKAMIHU

27. november 2017

Prešovský samosprávny kraj, Krajské múzeum v Prešove - Kaštieľ Stropkov

Vás pozývajú na 10. podujatie

v rámci cyklu POTULKY DEJINAMI 

UMENIE OKAMIHU

diskusný večer o špecifikách obrazu a fotografie.

 

10. Potulky dejinami  v Stropkove

Tlačová správa

Už jubilejné 10. podujatie z cyklu Potulky dejinami sa uskutoční 30. 11. 2017 o 17. hod. v Kaštieli Stropkov. Cyklus vznikol v júli tohto roku ako séria sprievodných podujatí k výstavám a má ambíciu stať sa múzejným priestorom na diskutovanie predovšetkým o zaujímavých témach z histórie, ale aj prírody a kultúrneho života Stropkova a okolia. Téma 10. Potuliek je trochu nostalgickým  poohliadnutím  za končiacou sa výstavou Mária, Matka Ježišova, keďže sa bude venovať aj výtvarnému a umeniu, ale zároveň presahuje tento  rámec a prináša  pohľad na fotografiu, na jej princípy a umeleckú kvalitu. Pozvanie prijali predstavitelia stropkovských fotografických zoskupení, ktorí zanechávajú výrazné stopy vo fotografickej tvorbe. Spolu s výtvarníkmi sa budeme s nimi rozprávať o tom, v čom je okamih zachytený výtvarným dielom iný od okamihu zachytenom fotografickým objektívom, aké sú zásady dobrej fotografie, ale určite neobídeme ani ich úspechy a pozoruhodné práce.

Všetci, ktorí sa chcú bližšie zoznámiť s umením zastaveného okamihu plynutia času vo výtvarnom či fotografickom prevedení, sú srdečne vítaní

 

 

PhDr. Mária Kotorová, PhD.

maria.kotorova@tripolitana.sk

mob. 0910 930 891  

Súvisiace obrázky