motive

Upozornenie pre obyvateľov ulice Mlynská

11. august 2017

Vážení obyvatelia mesta Stropkov, v týchto dňoch začína v Stropkove rozsiahla rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev. Z tohto dôvodu chceme požiadať obyvateľov bytových domov B11 (č. 712), B12 (č. 713), B14 (č. 699) a B15 (č. 698), aby v dňoch od 10. do 24. augusta, v čase od 8.00 do 18.00 hod. neparkovali svoje motorové vozidlá na parkoviskách pri vyššie uvedených bytových domoch. 
Z dôvodu realizácie prác na obnove ich povrchu môže dôjsť ku kolízii so stavebnými mechanizmami, preto rešpektujte pokyny mesta a zhotoviteľa stavby. 
O ďalšom priebehu a harmonograme prác v jednotlivých lokalitách mesta budeme priebežne informovať.
-msú-