motive

V lete naštartovalo mesto viacero sľubných projektov

25. september 2015

Vážení Stropkovčania, obdobie letných dovoleniek je za nami a na tomto mieste by som vám chcel prezentovať aktivity, ktoré sme v meste začali či zrealizovali v uplynulých mesiacoch. V niektorých oblastiach sme boli úspešní, v iných možno menej, no som presvedčený, že aj vďaka otvorenosti samosprávy a transparentným vzťahom bude naše mesto lepším miestom pre život nás všetkých.
Školy dostanú modernejšie vykurovanie i nové okná
V oblasti tepelného hospodárstva sa Byhos pustil do solárneho ohrevu vody v kotolni K6 na ulici Matice slovenskej. Nezaobišlo sa to bez menších technických komplikácií, ale v súčasnosti je technológia v prevádzke a spoločnosť ušetrí nemalé prostriedky. Mestské zastupiteľstvo schválilo v lete podmienky vypísania verejnej súťaže a následne aj návrh koncesionárskej zmluvy s jej víťazom a výsledkom je perspektívny projekt komplexnej obnovy kotolne vykurujúcej MŠ na ul. A. Hlinku, ZŠ na Konštantínovej, gymnázium a plaváreň. V súčasnosti tam prebieha výmena všetkých starých okien a v objektoch zrealizujú kompletnú termoreguláciu. Je to strategická investícia, ktorú ocenia žiaci, študenti, pedagógovia i rodičia. Novú technológiu dostala aj kotolňa v ZŠ na Hrnčiarskej.
Jeseň prinesie viacero nových projektov - nové osvetlenie, bytovky, ihrisko
Dobrou správou tiež je, že mesto oprášilo projekt obchvatu mesta a rozbehli sme administratívne kroky k vydaniu územného rozhodnutia na túto stavbu. Pevne verím, že sa nám to do konca roka podarí a následne sa projekt bude môcť posunúť do ďalšej fázy.
Mesto čaká v jeseni jedna z najvýznamnejších investícií za posledné roky. Za bezmála 700 tisíc eur bude kompletne zrekonštruované verejné osvetlenie v Stropkove i jeho mestských častiach. Okrem modernizácie nám projekt garantuje minimálne 20-percentnú úsporu na energiách a ďalšie nemalé šetrenie na údržbe verejného osvetlenia.
Aktuálne tiež čakáme na schválenie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania a dotácie z ministerstva dopravy na odkúpenie 30 hotových bytov na ulici Ciolkovského. Verím, že budeme úspešní a do konca roka bude môcť mesto prideliť byty novým nájomníkom.
V najbližších týždňoch otvárame nové workoutové ihrisko, na ktoré sa podarilo získať prostriedky vďaka spolupráci s Klubom bežcov. Aj takéto malé projekty považujem za veľký úspech, veď za necelých 10 mesiacov vo funkcii pôjde už o druhé nové ihrisko.
Kriticky musím skonštatovať, že sa nám napriek prísľubu nepodarilo bezplatne sprístupniť pre verejnosť detské ihrisko pri ZOO parku. Z viac či menej objektívnych príčin sa to zrejme v tomto roku nepodarí, ale od jari budúceho roka bude opravené a k dispozícii v inom režime ako doteraz. Opakovane sme riešili problematiku vzťahov mesta a TJ Slávia v prímestskej zóne Pod vlekom. Registrujeme požiadavky verejnosti a aj v tomto nájomnom vzťahu môže verejnosť očakávať zásadné zmeny v prospech mesta, jeho obyvateľov a návštevníkov.
Úspešní sme neboli v dvoch výzvach splnomocnenca vlády pre šport a Ministerstva životného prostredia. V prvom prípade sme podali žiadosť o dotáciu na vybudovanie multifunkčného ihriska s umelým povrchom v Bokši. Uprednostnené boli iné mestá a obce. Z envirorezortu sme nezískali dotáciu na likvidáciu čiernej skládky Pod Laščíkom. Aktuálne sa uchádzame o 6-tisícový grant z Nadácie SPP na revitalizáciu rokliny nad Tescom, kde o našom úspechu rozhodujú hlasy verejnosti.
Po dlhých rokoch sme splnili sľub daný obyvateľom Sitníkov a od 1. septembra funguje v tejto mestskej časti plneorganizovaná materská škola. Doteraz fungovala v obmedzenom režime od 9.00 do 15.00 hod.
Budovanie kanalizácie sa blíži ku koncu
Na záver aktuálne informácie k budovaniu kanalizácie v meste. Uvedomujeme si všetky problémy i obmedzenia pre verejnosť, ktoré táto nákladná investícia obnáša. Verte, že ich riešenie nás často stojí nemálo trpezlivosti, emotívnych rozhovorov, búrlivých diskusií, vyjednávaní... Pred nami je záverečná fáza asfaltovania a finálnych úprav a budeme robiť všetko pre to, aby sme pre mesto zabezpečili čo najviac. Priebeh stavebných prác a ich ukončenie konzultuje s investorom a zhotoviteľmi riaditeľ podniku Služba a viaceré úseky boli aj vďaka jeho iniciatíve finalizované nad rámec prvotných predstáv zainteresovaných.
V tejto súvislosti sa dotknem aj samotného podniku Služba. Od júna tam prebieha racionalizácia v oblasti personálnej, finančnej i materiálnej. Podnik začína dôslednejšie plniť úlohy, ktoré mu ako príspevkovej organizácii mesta prináležia a dokáže realizovať akcie, ktoré sa v minulosti zadávali externým firmám.
Samospráva sa otvára verejnosti
Chcem zdôrazniť, že je našou povinnosťou verejnosť podrobne informovať o našich krokoch. Nie všetko sa podarí podľa predstáv, ale v každom smere sme otvorení diskusii a radi privítame všetky i kritické podnety verejnosti. Zavádzame tiež štandardy, ktoré tu roky nefungovali, zamerané aj na dôslednejšiu kontrolu samosprávy zo strany občanov. Obsahovo sme doplnili mestskú internetovú stránku, aktívne komunikujeme na novom oficiálnom profile na Facebooku a od začiatku leta úspešne funguje aj portál odkazprestarostu.sk, prostredníctvom ktorého nám môže verejnosť zasielať svoje podnety. Pripravujeme aj ďalšie opatrenia v oblasti transparentnosti samosprávy.
JUDr. Ondrej Brendza
primátor mesta