motive

V Stropkove budú schvaľovať nového náčelníka i kúpu nájomných bytov

25. február 2016

STROPKOV (23. 2. 2016) V stredu o trinástej sa po mesiaci stretnú na zasadnutí zastupiteľstva stropkovskí mestskí poslanci. V úvode sa oboznámia so správou o vykonaných kontrolách hlavnej kontrolórky. O bezpečnostnej situácii v meste za druhý polrok 2015 bude zastupiteľstvo informovať poverený náčelník Mestskej polície Juraj Lehocký. V doterajšej funkcii pôde o jeho posledné vystúpenie, keďže v rámci ďalšieho bodu budú poslanci schvaľovať vymenovanie nového náčelníka. V decembri minulého roka sa uskutočnilo výberové konanie na túto funkciu. Z piatich uchádzačov odporučila výberová komisia primátorovi mesta, aby navrhol MsZ vymenovať za náčelníka JUDr. Mariána Harmadu.
Stropkovská samospráva nadobudne do svojho majetku aj dve nové nájomné bytovky na ulici Ciolkovského. Ich výstavbu realizovala miestna stavebná firma a mesto odkúpi 30 bytov s technickým vybavením stavieb za vyše pol druha milióna eur. Náklady na odkúpenie bytoviek budú hradené z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania a dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja.
Schvaľovacím procesom prejde aj prvé tohtoročné všeobecne záväzné nariadenie. V Stropkove doteraz chýbala miestna úprava týkajúca sa podmienok držania psov na území mesta. Po tom, ako v minulom roku samospráva pristúpila k zverejňovaniu zoznamu psov chovaných v Stropkove, vstúpi od marca do platnosti nová právna norma upravujúca podrobnosti o vodení psa, vymedzí tiež miesta, kde je zakázaný vstup so psom a ustanovené budú aj podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev. V závere sa budú poslanci zaoberať návrhom lokalitného programu pre spracovanie a odsúhlasenie zmien a doplnkov územného plánu mesta. Dvanáste riadne zasadnutie zastupiteľstva sa koná vo veľkej sále kaštieľa.
-msú-