motive

V Stropkove chcú obnoviť a spropagovať kultúrne pamiatky

24. apríl 2017

STROPKOV (12. 4. 2017) Mesto Stropkov sa pýši bohatou, no dosiaľ veľmi neprebádanou históriou. Na jeho území eviduje Krajský pamiatkový úrad v Prešove deväť kultúrnych pamiatok. Sedem je vo vlastníctve cirkvi, jedna je mestská a jedna v súkromnom vlastníctve. Najvýznamnejším objektom je Rímskokatolícky farský kostol zo 14. storočia. Mesto už v spolupráci s cirkvou rozbehlo proces sprístupnenia kostolnej veže, najvyššej stavby v širokom okolí, aj pre verejnosť. V súčasnosti stoja pred realizáciou pamiatkového architektonicko-historického výskumu, následne bude potrebné projekčne pripraviť nevyhnutné úpravy tak, aby veža spĺňala všetky bezpečnostné kritériá. Investície by chceli vykryť z grantových prostriedkov, prípadne vlastných zdrojov. „Všetky tieto kroky koordinuje mesto v úzkej spolupráci s Rímskokatolíckym farským úradom a Krajským pamiatkovým úradom. Okrem kostolnej veže máme naformulované ďalšie zámery na obnovu a reštauráciu ostatných kultúrnych pamiatok, ktoré sú nevyhnutným podkladom pre súhlas zo strany pamiatkarov. V tejto súvislosti musím oceniť ústretovosť a aktívny prístup riaditeľky KPÚ v Prešove, ktorá nám je v tomto procese veľmi nápomocná," vysvetlil primátor Stropkova Ondrej Brendza. Veža by mala byť verejnosti prístupná najneskôr v priebehu budúceho roka.
Samospráva chce postupne zreštaurovať tri sochy, kaplnku a Božiu muku v širšom okolí kostola a originál reliéfnej tabule zo 17. storočia, ktorej replika je upevnená na fasáde kostolnej veže. Okrem toho plánujú osadiť v meste informačné tabule prezentujúce jednotlivé historické objekty a vydať turistické publikácie venované kultúrnym pamiatkam na území mesta.
Viac do povedomia verejnosti i turistov chce samospráva dostať historický kaštieľ a bývalý hradný areál v jeho okolí. V objekte kaštieľa fungovala do konca minulého roka reštaurácia, no v súčasnosti sú tamojšie historické priestory prázdne. „Takémuto historicky významnému objektu by pristalo aj iné využitie. Stropkov má bohatú históriu, ale bohužiaľ, turisti sa pri návšteve toho o meste veľa nedozvedia. Mám na mysli naše dejiny a historické udalosti späté so stropkovským regiónom, ale aj historické artefakty z mesta. Práve preto sa v spolupráci s Krajským múzeom v Prešove intenzívne zaoberáme myšlienkou zriadenia plnohodnotného múzea v priestoroch kaštieľa. Ak sa nám to podarí, spolu s ďalšími podobnými projektmi dokážeme našim obyvateľom i turistom ponúknuť opäť o čosi viac," uviedol primátor.
Medzi národné kultúrne pamiatky patria v Stropkove kaštieľ a zaniknutý hrad, rímskokatolícky farský kostol, Slúžnovský dom, Kláštor františkánov, Božia muka, drevená kaplnka a tri sochy z 18. storočia: plastika Panny Márie, sv. Floriána a sv. Jána Nepomuckého.
-msú-