motive

V Stropkove osadili 15 nových košov pre psíčkarov

18. apríl 2016

STROPKOV (18. apríla 2015) Pracovníci stropkovského mestského podniku Služba rozmiestnili v priebehu uplynulého týždňa pätnásť špeciálnych odpadových nádob určených na psie exkrementy. Majitelia psov ich nájdu v širšom centre mesta. Pri ich rozmiestnení sa samospráva zamerala na lokality, v ktorých je evidovaných najviac psov chovaných v bytoch. Zohľadnené boli aj pripomienky obyvateľov Stropkova na sociálnej sieti. Mesto vychádzalo aj zo skúseností ostatných samospráv na Slovensku, kde jedna zberná nádoba pripadá na 30 až 50 psov. V Stropkove ich bolo ku koncu januára evidovaných 535. „Problematikou chovu psov v meste sme sa začali intenzívnejšie zaoberať v minulom roku. Naše mesto bolo v porovnaní s inými samosprávami v tejto oblasti značne pozadu. Verejnosti chýbali základné informácie o počte chovaných psov, dokonca sme nemali prijaté ani všeobecne záväzné nariadenie upravujúce ich chov. V súčasnosti je štvrťročne aktualizovaný zoznam psov chovaných v meste a je verejne dostupný na internete, na februárovom zasadnutí zastupiteľstva sme schválili VZN o podmienkach chovu psov. Na internetovej stránke mesta bola navyše vytvorená aj osobitná sekcia s užitočnými informáciami a dôležitými kontaktmi pre psíčkarov. Nové koše je ďalším krokom, ako vyjsť psíčkárom v ústrety. Jednoducho, aby verejnosť vnímala, že miestne dane sú využívané aj adresne. Na druhej strane dúfame, že aj vďaka tomu sa podarí stropkovské verejné priestranstvá opäť o niečo viac skultúrniť," vysvetlil primátor Ondrej Brendza. Nové koše boli rozmiestnené na uliciach Mlynská, Matice slovenskej, Hrnčiarska, Chotčanská, blízko námestia i v parku.
-msú-