motive

V Stropkove otvorili nový Dom ošetrovateľskej starostlivosti

7. júl 2009  webmaster

K 1. júlu 2008 schválili poslanci Mestského zastupiteľstva v Stropkove ukončenie zmluvy o nájme nebytových priestorov a hnuteľných vecí  medzi Mestom Stropkov a Nemocnicou Stropkov, s. r. o. a zároveň schválili uzatvorenie zmluvy o nájme nehnuteľností  - budov pre Vranovskú nemocnicu, n. o., ktorá sa zmluvne zaviazala používať ich na zabezpečovanie a poskytovanie zdravotnej starostlivosti a iných činností s tým súvisiacich.
Prvým zásadným výsledkom práce manažmentu Vranovskej nemocnice, n. o. smerom k stropkovskej verejnosti bolo zakúpenie ultrazvuku v hodnote 66 tis. EUR a otvorenie Domu ošetrovateľskej starostlivosti. V rámci DOS vzniklo 15 nových lôžok, kde bude poskytovaná starostlivosť 24 hodín denne zdravotnými sestrami. „Otvorenie Domu
ošetrovateľskej starostlivosti vnímam ako potvrdenie, že rozhodnutie spred roka prenajať našu nemocnicu Vranovskej nemocnici n. o. bolo správne. Osobne som veľmi rád, že v dnešnej ťažkej dobe, ktorá sa dotýka celej spoločnosti, zdravotníctvo nevynímajúc, v Stropkove nedošlo k žiadnemu prepúšťaniu, práve naopak, v súvislosti s novým oddelením sa prijímajú ďalšie zdravotné sestry. Spolu s vedením mesta a poslancami MsZ nás teší, že sa nám podarilo zachrániť zdravotnú starostlivosť v plnom rozsahu a zároveň sa postupne rozširuje o ďalšie služby,“ zdôraznil v piatok pri slávnostnom otvorení Domu ošetrovateľskej starostlivosti primátor mesta Stropkov Peter Obrimčák.
DOS je piatym centrom svojho druhu na Slovensku. Ako uviedol riaditeľ Vranovskej nemocnice, n. o. Norbert Schellong, vranovské oddelenie má k dispozícií 10 lôžok a všetky sú permanentne obsadené. V Stropkove môžu klienti využívať dvojlôžkové, jednolôžkové izby a izby s nadštandardným vybavením. „Filozofia oddelenia je založená na ošetrovateľskej starostlivosti, ale výhodou Stropkova je prítomnosť plne sofistikovaného lekárskeho personálu v spoločných priestoroch nemocnice,“ uviedol N. Schellong.
Otvorenie DOS je iba jedným z krokov, ktorým chce vedenie Vranovskej nemocnice, n. o. skvalitniť poskytovanie zdravotníckej starostlivosti v stropkovskom regióne. V plánoch manažmentu je modernizácia röntgenového pracoviska, rekonštrukcia ambulantnej časti prostredníctvom prostriedkov z eurofondov a dostavanie prístavby nového bloku. Od 1. júla 2009 Vranovská nemocnica, n. o. prevzala a začala prevádzkovať biochemické laboratórium. „Máme víziu ako zrealizovať konkrétny druh zdravotníckych a sociálnych služieb pre obyvateľov Stropkova a okolia. Snažíme sa vychádzať z demografických a geografických faktov, aby sme mohli presne nastaviť starostlivosť pre tento región. Verím, že sa nám podarí správne zladiť spektrum služieb, ktoré budú v prospech verejnosti,“ dodal N. Schellong.
Imrich Makó, hovorca MsÚ v Stropkove