motive

V Stropkove schválili prebytkový rozpočet

20. december 2016

Mesto čakajú dva veľké projekty
STROPKOV (19. 12. 2016) Stropkovskí mestskí poslanci schválili na poslednom tohtoročnom zasadnutí návrh rozpočtu na budúci rok. Samospráva ráta s celkovými príjmami vo výške 7 905 565 eur. Výdavky predstavujú 7 902 811 eur. Rozpočet je tak po zarátaní príjmových a výdavkových finančných operácií v prebytku 2754 eur. Významným kapitálovým výdavkom Stropkova v nadchádzajúcom roku bude plánovaná rekonštrukcia Materskej školy na ul. Matice slovenskej za 543 306 eur. Mesto na ňu získalo zdroje z EÚ a štátneho rozpočtu, spoluúčasť predstavuje 5 percent. Úspešní boli aj vo výzve Ministerstva životného prostredia zameranej na vybudovanie skládky biologicky rozložiteľného odpadu a nákup mechanizmov. Projekt dosiahne výšku 902 tisíc eur. Čakať budú aj za výsledkami hodnotenia troch cezhraničných projektov v rámci slovensko-poľskej spolupráce zameraných na budovanie cyklotrás, prezentáciu kultúrneho dedičstva a propagácie histórie Stropkova ako významného mariánskeho pútnického miesta.
Na rekonštrukciu miestnych komunikácií, rozšírenie verejného osvetlenia a obnovu dopravného značenia vyčlenili poslanci v rozpočte vyše 146 tisíc eur, ďalších vyše 150 tisíc putuje v rámci transferu na údržbu a čistenie ulíc pre mestský podnik Služba. „Toto číslo nie je konečné a ďalšie investície do chodníkov a ciest by mali pribudnúť v rámci budúcoročnej úpravy rozpočtu," pripomenul primátor Stropkova Ondrej Brendza. Mesto má tiež naplánované vybudovanie novej komunikácie a parkoviska na ul. akad. Pavlova a projekčnú prípravu výstavby nových ulíc a obslužných komunikácií. Po desiatich rokoch by mali dostať nové vozidlo aj mestskí policajti. Na nové detské ihrisko vyčlenilo mesto 8000 eur, čím samospráva plní svoj záväzok verejnosti vybudovať každý rok minimálne jedno nové ihrisko.
Radnica chystá aj predaj 64 bytov na ulici Chotčanskej. V priebehu tohto roka už informovali súčasných nájomníkov o možnosti odkúpenia jednotlivých bytov do osobného vlastníctva. Zatiaľ mesto eviduje záujem viac ako dvoch tretín nájomníkov. V príjmovej časti finančných operácií nie je rozpočtovaný zostatok prostriedkov z minulých rokov ani prevody z mimorozpočtových fondov. Tieto príjmy budú zahrnuté do rozpočtu pri jeho úprave po ukončení hospodárenia roku 2016. Splácanie istín z doteraz prijatých úverov predstavuje 222 922 eur. „V čase zostavovania rozpočtu neboli známe východiskové makroekonomické ukazovatele. Ide teda o výhľadový rozpočet, ktorý zákonite prejde v priebehu roka zmenami. Hneď prvá sa bude týkať zreálnenia možných príjmov a výdavkov a s tým súvisiacich investícií," zhrnul primátor.
-msú-