motive

V Stropkove vymenili 70-ročné oplotenie parku i osadili prvé spomaľovacie pásy

10. október 2016

STROPKOV (7. októbra 2016) Stropkovská samospráva sa na prelome leta a jesene zamerala na realizáciu viacerých menších investičných akcií. Vítanou novinkou v centre mesta je kompletná obnova oplotenia v historickom mestskom parku. „Dostupné informácie hovoria, že ide zhruba 70-ročný plot a nejako sme si všetci zvykli, ako vyzeral. Pritom je v samom srdci mesta a určite sa už patrilo dať ho do poriadku. Po vyspravení oporných múrov a stĺpikov sme pristúpili k výmene jednotlivých polí, pričom niektoré z nich sme sa rozhodli dotvoriť erbom mesta. Dovolím si povedať, že vďaka obnove sa oplotenie stalo architektonickým mestotvorným prvkom a park i centrum mesta výraznejšie opeknelo. Postupne sa obnove parku chceme venovať aj v budúcnosti a verím, že sa nám jednotlivé zámery podarí zrealizovať," priblížil primátor Stropkova Ondrej Brendza.
Ďalšou z užitočných investícií je osadenie 26 nových stĺpov verejného osvetlenia na ulici Matice slovenskej. V tejto lokalite občania dlhodobo upozorňovali na zlý stav osvetlenia a mnohé tmavé miesta s chýbajúcimi stĺpmi. Toto je už minulosťou a po zapojení poslednej časti smerom k Mlynskej bude kompletne vysvietená celá ulica.
Nová zastávka na Sitníkoch, parkoviská a spomaľovače na námestí
Samospráva v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom vyriešila aj roky neriešený problém obyvateľov mestskej časti Sitníky. Kvôli chýbajúcej autobusovej zastávke tam nezastavovali autobusy v smere od Vojtoviec, čo mnohým komplikovalo presun do mesta a späť. „Toto je už minulosťou a po splnení všetkých administratívnych náležitostí je od septembra nová zastávka na Vojtovskej ulici v prevádzke a je riadne zahrnutá v cestovných poriadkov autobusových prepravcov," povedal O. Brendza.
Radnica sa zaoberala aj problematikou dopravy v meste - statickej i dynamickej. Na Hrnčiarskej ulici na nevyužívanom a hlodavcami zdevastovanom priestranstve vybudovali šesť nových parkovacích miest. Zamerali sa aj na zvýšenie bezpečnosti dopravy v centre. Od konca septembra si vodiči v Stropkove zvykajú na novinku v doprave - na ulicu Cintorínsku boli nainštalované tri nové spomaľovacie pásy, ktoré by mali prispieť k bezpečnosti dopravy v bezprostrednej blízkosti námestia. Prvým krokom bolo zníženie maximálnej povolenej rýchlosti na 30 km/h, ku ktorému mesto pristúpilo v letných mesiacoch. „Všetky tieto menšie i väčšie investície kryjeme z vlastného rozpočtu a realizujeme vlastnými kapacitami podniku Služba. Verím, že do konca roka sa nám niektoré z rozbehnutých podarí stihnúť a postupne sa začíname pripravovať na budúci rok, kedy pre mesto a jeho obyvateľov pripravujeme ďalšie zmysluplné aktivity a projekty," uzavrel primátor.
-msú-