motive

V Stropkove vyžrebovali 29 nájomníkov nových bytov

2. máj 2016

STROPKOV (29. apríla 2016) Po desiatich rokoch sa v Stropkove opäť prideľovali mestské nájomné byty. V marci ich samospráva odkúpila od zhotoviteľa za poldruha milióna eur, noví nájomníci dostanú kľúče od svojich bytov v máji po podpise zmluvy. Výstavba 30 bytov v dvoch domoch na ulici Ciolkovského začala v roku 2014. Koncom minulého roka bol samospráve schválený úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania na ich odkúpenie a dotácia z ministerstva dopravy na technické vybavenie bytových domov. Mesto následne vyzvalo všetkých evidovaných uchádzačov o nájomné byty na doplnenie údajov o príjme za rok 2015. Na výzvu zareagovalo 50 žiadateľov, pričom podmienky stanovené ŠFRB a všeobecne záväzným nariadením na pridelenie bytu splnilo 31 z nich, dvaja napokon svoju žiadosť stiahli. Vo štvrtok popoludní sa v stropkovskom kultúrnom stredisku uskutočnilo žrebovanie bytov pre 29 uchádzačov. „Úprimne ma teší, že po desiatich rokoch môžeme odovzdávať nové mestské nájomné byty. Trochu ma mrzí, že sa tak stáva po takej dlhej dobe, zvlášť, keď v okolitých obciach vyrástlo v uplynulých rokoch okolo stovky bytov takéhoto štandardu. Výstavba, ale zvlášť samotné odovzdávanie bytov, sa v Stropkove z viac či menej objektívnych dôvodov predlžovali, z čoho sme boli nervózni my i vy. Dnes však môžem skonštatovať, že projekt, ktorý začal ešte môj predchodca, sme dotiahli do úspešného konca a som veľmi rád, že v najbližších dňoch sa budete môcť sťahovať do svojich nových domovov," povedal pred žrebovaním primátor Stropkova Ondrej Brendza. Prítomní žiadatelia si medzi sebou rozdelili šestnásť trojizbových a trinásť dvojizbových bytov vo výmere od 40 do 73 m2. Jeden byt ostal neobsadený. Pri žrebovaní boli rozdelení do kategórií podľa priorít, ktoré si stanovili pri obhliadke bytov v rámci dňa otvorených dverí. Na bezproblémový priebeh dohliadali členovia Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie. Do pondelka majú ešte uchádzači na základe individuálnych dohôd možnosť vzájomnej výmeny vyžrebovaných bytov. Ako bolo spomenuté, všetci z nich museli splniť podmienky ŠFRB, pričom ich príjem musel byť vyšší ako 1,5-násobok životného minima a nižší ako 3-násobok životného minima, v mimoriadnych prípadoch 4-násobok životného minima.
-msú-