motive

V Stropkove zrekonštruovali ulice a parkoviská za 80 tisíc eur

6. december 2016

STROPKOV (5. 12. 2016) V závere jesene ukončili v Stropkove záverečnú etapu rekonštrukcie spevnených plôch na ulici Matice slovenskej. Po tom, ako bolo v minulom roku vybudované nové parkovisko na priľahlej Hrnčiarskej ulici, pribudli v tomto roku nové miesta pri blokoch B1, B2 a B6. Investičné akcie realizované v tejto lokalite uzavreli rozsiahlou rekonštrukciou spevnených plôch pri štyroch bytových domoch. „Bytová výstavba v tejto lokalite prebiehala v 60-tych a 70-tych rokoch minulého storočia a odvtedy je tam pôvodný povrch. Pri bytovkách už na mnohých miestach chýbal asfalt i spevnené podložie. V rámci rekonštrukcie boli vybudované nové kanalizačné vpuste, osadené obrubníky, vybudovali sme aj časť miestnej komunikácie a všetky plochy boli vyasfaltované. V rámci záverečnej fázy sme tam preinvestovali takmer 67 tisíc eur," priblížil primátor Ondrej Brendza. Dodal, že podobné rekonštrukcie budú prebiehať aj v nasledujúcom roku.
V uvedenej lokalite vzniklo v uplynulých dvoch rokoch 31 nových parkovacích miest. Väčšina z nich efektívnejším využitím dostupného priestoru s minimálnym zásahom do zelených plôch. Celková výška investície do nových asfaltových povrchov a parkovísk dosiahla výšku 80 tisíc eur. Na celej ulici Matice slovenskej boli v jeseni inštalované aj nové stĺpy verejného osvetlenia za vyše 26 tisíc eur. Všetky investičné akcie, s výnimkou prác spojených s asfaltovaním parkovísk, zabezpečoval v podnik Služba a hradené boli z vlastných prostriedkov mesta.
-msú-