motive

Výjazdový deň Komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím

15. august 2017

Program stretnutia:

08:30 – 09:00 -  oficiálne prijatie u primátora mesta (Úrad komisára bude v zastúpení: komisárka JUDr Zuzana Stavrovská, kolegyne JUDr Eva Chrančoková, JUDr Zuzana Ujjobbágyová a JUDr Eva Arnoldová)

09:00 – 10:00 – prezentácia komisárky pre širšie publikum spojená s otázkami publika

10:00 – 13:00 – návšteva Domu detí Božieho milosrdenstva a chránenej dielne 

13:00 – 14:00 – prestávka na obed

14:00 – 16:30 – v bábkovej sále kultúrneho strediska bude komisárka s kolegyňami k dispozícii verejnosti, budú odpovedať na konkrétne otázky a poskytnú konzultácie občanom

Bližšie informácie o úrade: www.komisarprezdravotnepostihnutych.sk

K stiahnutiu