motive

Zmena v organizácii podujatia Stavanie mája a lampiónový sprievod

28. apríl 2017

 Dnes o 17.00 h bude na Námestí SNP postavenie mája za účasti Folklórneho súboru Stropkovčan a Folklórneho súboru Pokolenia z družobného poľského mesta Bilgoraj. Následne sa všetci presunieme do priestorov divadelnej sály Kultúrneho strediska v Stropkove, kde bude vystúpenie FS Stropkovčan a FS Pokolenia z Bilgoraja. Lampiónový sprievod, ktorý sa mal konať dnes po stavaní mája sa presúva na nedeľu 14. mája 2017. 
Lampióny šťastia a svietiace lampióny si môžete priebežne zakúpiť na Mestskom úrade, odbore školstva a kultúry č. d. 41.