motive

Fernando Arrabal: Cintorín áut (29. 12. 2001)

Réžia: Miloslav Cimbala

Osoba a obsadenie:
Dila
: Michaela Sušinová
Milos: Marcel Vateha
Eman: Jozef Kaščák
Tope: Peter Vateha
Foder: Kristián Takáč
Lasca: Alexandra Bodnárová
Tiosido: Peter Slivka
Ženské hlasy: Broňa Halachanová, Patrícia Bodnárová, Lucia Janočková
Mužské hlasy: Ivan Duleba, Miroslav Haščák, Ján Vereščák

Scéna a kostýmy: DM NO – TAK
Zvuk: Dávid Durilla
Svetlá: Anežka Madzinová
Technická spolupráca: Ján Vereščák

Hlavní protagonisti hry sa ocitajú v labyrinte vzťahov, z ktorého hľadajú východisko. Každý po svojom túži konať dobro. Príbeh je rozbitý do veľkého množstva obrazov, ktoré nie sú výrazne dejovo skĺbené. Využívajú sa pri tom kompozičné postupy moderného maliarstva (surrealizmus – protiklad detailu a celku), prostriedky filmovej techniky. Častá zmena obrazu umožňuje divákovi vidieť postavu v rozličných protikladných situáciách.