motive

Gábor Görgey: Ide pešek okolo...(26. 2. 2005)

Réžia a dramaturgia: Mgr. Miloslav Cimbala
Asistent réžie, šepkár: Daniela Andrejčáková

Osoby a obsadenie:
CUKI
: Tibor Kubička
URODZENÝ: Peter Vateha
MARTIN: Peter Jecuško
K. MŰLLER: Peter Rusinko
p. MALÁ: Patrícia Bodnárová

Návrh scény: Przemek Pokrywka
Realizácia scény: Ján Vereščák, Miroslav Danko
Kostýmy: Lenka Andrejčáková
Zvuk:
Tomáš Cimbala  
Svetlá: Anežka Madzinová
Výtvarný návrh bulletinu: foto: Ľubo Karaman

- účasť na krajskej prehliadke Malá scénická žatva v Levoči
- vystúpenie súboru v Rzeszowe – Poľsko

Päť indivíduí (mafián, chlapec z Detvy, aristokrat, intelektuálka, úradník) v uzavretej miestnosti v spoločnosti jedného revolvera realizuje svoju predstavu o usporiadaní spoločenského života.